De arbeidsdeskundige website
        Informatieve website over het werk van de arbeidsdeskundige

 

www.dearbeidsdeskundige.nl    |    Disclaimer     |    Contact                                                                                                                                           Buro Ben van Lieshout © Alle rechten voorbehouden     |

De arbeidsdeskundige website wordt
verzorgd door BURO BEN VAN LIESHOUT
Opleidingsinstituten
Om uiteindelijk als geregistreerd en gecertificeerd arbeidsdeskundige werkzaam te kunnen zijn dient aan bepaalde opleidingseisen voldaan te zijn. Vooropleiding : diploma  4-jarig hoger beroepsonderwijs of een bul doctoraalexamen in de analytische of menswetenschappelijke richtingen. Daarnaast dient een beroepsopleiding tot arbeidsdeskundige met succes afgesloten te zijn. Onderdeel van het volgen van de beroepsopleiding is praktijk ervaring. Meestal wordt de opleiding vanuit een dienstverband gevolgd. De beroepsopleiding dient te volgeden aan Het Curruculum ArbeidsDeskundige Opleiding (CADO), zoals door de beroepsgroep (Nvva) is vastgesteld.
De beroepsopleiding tot arbeidsdeskundigen wordt door verschillende opleidingsinstituten aangeboden.
Met uitzondering van het UWV, die eigen arbeidsdeskundigen opleidt, is er een open inschrijving.
Opleiding tot arbeidsdeskundige
IVA Opleiding en Training
John. F. Kennedylaan 32
7314 PS  Apeldoorn
Telefoon 085 - 040 7220

Geriët van de Vis - Meijer 0681089782
e-mail: info@ivao-t.nl
www.ivao-t.nl
Scolea
Baartgras 3
3902 RN Veenendaal
Telefoon 0318 82 02 18

Hans Lankhaar/Bert vd Berg
e-mail: info@scolea.nl
www.scolea.nl
Saxion  Kennistransfer Academie
Handelskade 75
7400 AM Deventer
Telefoon 0570 60 36 44
Mens en Arbeid
Jessica Ferreira  06 20454510
e-mail: j.j.ferreira@saxion.nl  
www.saxion.nl
CS Opleidingen
Campmanplein 6
6668 AJ  Randwijk
Telefoon 055 8435410


E-mail: info@cs-opleidingen.nl
www.cs-opleidingen.nl
Nibe-svv
Postbus 2285         Herengracht 205
1000CG Amsterdam    
Telefoon 020 5208520

Herengracht 205
1016 BE Amsterdam
UWV Opleidingen / CEC
Postbus 8300
1005 CA Amsterdam
Telefoon 020 6229446

Opleiding voor
Arbeidsdeskundigen
in dienst van  UWV
Capabel Hogeschool
Postbus 24066
3500 MB  Utrecht
Telefoon 030 2850557


E-mail: info@capabelhogeschool.nl
www.capabelhogeschool.nl