De arbeidsdeskundige website     			  Informatieve website over het werk van de arbeidsdeskundige


www.dearbeidsdeskundige.nl    |    Disclaimer     |    Contact                                                                                                                                          Buro Ben van Lieshout © Alle rechten voorbehouden     |

De arbeidsdeskundige is de professional als het gaat om mens werk en inkomen.

De arbeidsdeskundige is de specialist daar de (functie)belasting en belastbaarheid van een persoon met elkaar te vergelijken daar waar sprake is van mogelijk verminderde inzet ten gevolge van ziekte of gebrek.


Schakel een arbeidsdeskundige in bij een of meer vragen over:

en/of voorzieningen op de werkplek

  

Wanneer kan een arbeidsdesdeskundige ingeschakeld worden? Hoe schakel ik een arbeidsdeskundige in?

Een deel van de arbeidsdeskundigen is werkzaam als zelfstandige of bij een arbeidsdeskundig bureau. Via bijvoorbeeld googlen op internet of de website van de kamer van koophandel zijn arbeidsdeskundigen te vinden. Veel arbeidsdeskundigen en arbeidsdeskundige bureaus staan ook vermeld op www.arbeidsdeskundigenodig.nl.

Daarnaast leveren arbodiensten, verzekeringsmaatschappijen arbeidsdeskundige dienstverlening en kan ook de bedrijfsarts een arbeidsdeskundige adviseren.

Neem contact op met een arbeidsdeskundige en ga na of de arbeidsdeskundige de vraag kan beantwoorden en of er sprake is van een klik (ook met de werknemer) Maak afspraken over tijdsbestek, kosten en de wijze van rapporteren. (de arbeidsdesdeskundige is hierbij gehouden aan privacyregels).

Register arbeidsdeskundigen dienen zich te houden aan de gedragscode van de SRA en zijn aan tuchtrecht onderworpen

Wat kost een arbeidsdeskundig onderzoek?

Vaak zal de arbeidsdeskundige een uurtarief in rekening brengen. Voor een aantal onderzoeken hebben de meeste arbeidsdeskundigen standaardtarieven. Deze tarieven kunnen uiteenlopend. Dit heeft vaak te maken met de omvang van het standaard onderzoek.

In een aantal gevallen worden de kosten van het arbeidsdeskundig onderzoek door een verzekeraar vergoedt. Dit is uiteraard afhankelijk van bijv. de verzuim-, arbeidsongeschiktheids-, inkomens- of zorgverzekering die is afgesloten. Het kan ook zijn dat het arbeidsdeskundig onderzoek in het pakket van de arbodienstverlening zit. Vaak wordt dan een eigen arbeidsdeskundige ingezet. Soms zijn er ook mogelijkheden om via de branchvereniging (een deel van ) de kosten vergoedt te krijgen.

Voorbeelden van arbeidsdeskundige onderzoeken?

Vaak zal de arbeidsdeskundige een uurtarief in rekening brengen. Voor een aantal onderzoeken hebben de meeste arbeidsdeskundigen standaardtarieven. Deze tarieven kunnen uiteenlopend. Dit heeft vaak te maken met de omvang van het standaard onderzoek.

In een aantal gevallen worden de kosten van het arbeidsdeskundig onderzoek door een verzekeraar vergoedt. Dit is uiteraard afhankelijk van bijv. de verzuim-, arbeidsongeschiktheids-, inkomens- of zorgverzekering die is afgesloten. Het kan ook zijn dat het arbeidsdeskundig onderzoek in het pakket van de arbodienstverlening zit. Vaak wordt dan een eigen arbeidsdeskundige ingezet. Soms zijn er ook mogelijkheden om via de branchvereniging (een deel van ) de kosten vergoedt te krijgen.

Klik om naar de lijst te gaan