De arbeidsdeskundige website     			  Informatieve website over het werk van de arbeidsdeskundige


www.dearbeidsdeskundige.nl    |    Disclaimer     |    Contact                                                                                                                                          Buro Ben van Lieshout © Alle rechten voorbehouden     |

Taken Competenties van de arbeidsdeskundige acceptatie opdracht, analyseren en (be-) oordelen,  re-integreren,  rapporteren,  adviseren,  onderhouden vakmanschap; Probleemanalyse, Samenwerken, Besluitvaardigheid, organiseren eigen werk, Ondernemerschap, mondelinge en schriftelijke communicatie; klantgericht handelen,  ethisch & integer handelen, competenties ontwikkelen. Voor meer informatie over de competenties  van de arbeidsdeskundige:  ga naar de website van de Beroepsvereniging ( klik op logo) Kerncompetenties Algemene competenties