De arbeidsdeskundige website     			  Informatieve website over het werk van de arbeidsdeskundige


www.dearbeidsdeskundige.nl    |    Disclaimer     |    Contact                                                                                                                                          Buro Ben van Lieshout © Alle rechten voorbehouden     |

Links  waar in de cursus update SV 2015 naar wordt verwezen


Informatie wajong


Informatie wettelijke taken UWV Participatiewet


Samen voor de klant / Programmaraad (veel gestelde vragen)


VNG Participatiewet


Blik op werk / loonwaardebepaling


Filmpje van werkgeversvereniging awvn


Veranderingen 1-1-2015 ministerie szw


Veranderingen belastingdienst 1-1-2015


Protocol interne Jobcoach 2015


Normbedragen SV 2015


Ondernemersplein


Weet hoe het zit.nl