De arbeidsdeskundige website     			  Informatieve website over het werk van de arbeidsdeskundige


www.dearbeidsdeskundige.nl    |    Disclaimer     |    Contact                                                                                                                                          Buro Ben van Lieshout © Alle rechten voorbehouden     |


UWV

- als professional bij deskundigenoordelen

- als toetser van het re-integratieverslag

- als beoordelaars van de mate van arbeidsongeschiktheid in het kader van WIA, WAO, WAJONG, WAZ, ZW

- als bezwaararbeidsdeskundige op de afdeling bezwaar en beroep

- als re-integratiedeskundige bij het initiëren en ondersteunen van participatie activiteiten en uitzetten en

  volgen van re-integratietrajecten

- als adviseur bij het bepalen van een wsw indicatie

- als adviseur bij ontslagzaken


Particuliere verzekeraars

- als adviseur bij acceptatie onderzoeken

- als adviseur bij de vaststelling van (loon)schade

- als adviseur en uitvoerder bij schadelastbeperking


(grote) Werkgevers

- als HRM adviseur

- als verzuim(proces) manager/casemanager

- als professional voor het uitvoeren van arbeidsdeskundige onderzoeken met betrekking tot de bepaling van de aanwezigheid van passend werk

- als vaststeller van loonwaarde


Arbodiensten

- als casemanager

- als professional voor het uitvoeren van arbeidsdeskundige onderzoeken met betrekking tot de arbeidsmogelijkheden van een werknemer

- als vaststeller van loonwaarde


Gemeenten

- als adviseur van de klantmanager voor het vaststellen van arbeidsmogelijkheden in algemeen geaccepteerde arbeid

- als adviseur van de klantmanager voor het opstellen van een re-integratievisie

- als initiator, uitvoerder, regisseur van re-integratietrajecten


Re-integratiebedrijven

- als (senior) re-integratiecoach

- als initiator, uitvoerder, regisseur van re-integratietrajecten

- als onderzoeker naar passendheid van arbeid en loonwaarde

- als adviseur voor (potentiele) werkgevers en cliënten


Rechtbank

- als onafhankelijk adviseur in opdracht van de rechtbank bij civiele zaken op het terrein van arbeid en inkomen

- als getuigendeskundigen optreden voor partijen/ belangenbehartigers


Bij particulieren en organisaties

-als adviseur bij vraagstukken in de driehoek mens werk en inkomen


In gezondsheidscentra

- als specialist ten aanzien van de factor arbeid bij welzijnsverbetering ( icf benadering)

Waar komen we de arbeidsdeskundige tegen?