De arbeidsdeskundige website
        Informatieve website over het werk van de arbeidsdeskundige

 

www.dearbeidsdeskundige.nl    |    Disclaimer     |    Contact                                                                                                                                           Buro Ben van Lieshout © Alle rechten voorbehouden     |

De arbeidsdeskundige website wordt
verzorgd door BURO BEN VAN LIESHOUT
De postmaster van deze site spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van deze site.  De postmaster behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.
Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt de postmaster van deze site geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. 
Ook wordt  geen aansprakelijkheid aanvaardt indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten in of vertraging in het verstrekken van informatie.  
De postmaster van deze site  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de pagina's waar naar wordt gelinkt.  
Indien er een link is gemaakt naar uw pagina en u wilt dat niet, dan wordt deze link na een bericht uwerzijds verwijderd.
Spontaan en op verzoek worden nieuwe links geplaatst. De postmaster beslist zelfstandig over al dan niet plaatsing en wanneer. Er is geen recht op plaatsing, noch een verplichting vanuit de postmaster,
URL=www.dearbeidsdeskundig.nl
©Buro Ben van Lieshout,  

Overnemen van zaken uit deze website is mogelijk na overleg. Linken naar deze sites is geen probleem, wel graag even een berichtje.
Aansprakelijkheid voor foutieve informatie is uitgesloten;
er kunnen geen rechten worden ontleent aan gegevens op deze site
Formulieren op deze site vragen soms om contactinformatie van gebruikers (zoals naam en e-mailadres)
Deze gegevens worden gebruikt om de bezoekers te informeren en indien nodig om contact op te nemen. U kunt aangeven in de toekomst geen e-mail van ons te willen ontvangen door dit via mail ( contact) door te geven.
Deze site bevat links naar andere sites. Buro Ben van Lieshout ( eigenaar van www.dearbeidsdeskundige.nl) is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze websites.
Publieke forums
Deze site kan chatruimtes, forums, prikborden, en/of nieuwsgroepen beschikbaar maken voor gebruikers. Denkt u eraan dat informatie die u in deze gebieden bekend maakt, publieke informatie wordt en dat u voorzichtigheid in acht moet nemen bij het openbaar maken van persoonlijke gegevens.
disclaimer
persoonlijkheidsverklaring
Ten aanzien van links
colofon