Beschikbare schema’s a. inzet van een arbeidsdeskundige in het poortwachterstraject b. arbeidsdeskundige ondersteuning c. recht op ziekengeld ( no-risk / 29b zw) d. riv toets en loonsanctie situaties e. de wia beoodeling f, recht op wia - iva, wga-lgu,lau,vvu g. samenloop h. participatiewet
Aan de schema’s kunnen geen rechten worden ontleed. Voor actuele informatie wordt verwezen naar de wetsteksten en de uitvoeringsorganisaties.