Cursus informatie.

De wetgeving op het terrein van de sociale zekerheid wijzigt snel. Voor een goede advisering aan cliënten en klanten is het van essentieel belang dat de professional over actuele informatie beschikt m.b.t.  wet- en regelgeving, subsidiemogelijkheden, definities e.d. Vanuit het motto “in 1 dag weer up-to-date” biedt BURO BEN VAN LIESHOUT hierin ondersteuning.


Doelgroep

Professionals in de sociale zekerheid,

arbeidsdeskundigen, re-integratie-coaches, casemanagers,  bedrijfs-artsen, klantbegeleiders e.d..

Maar ook hrm/p&o medewerkers die met verzuim te maken hebben.


Doel

(Update van) Kennis van de wet en regelgeving rond ziekteverzuim,     re-integratie en participatie


Uitgangspunten

Enige basiskennis van wet en regelgeving SV is noodzakelijk om de cursus te kunnen volgen.


Cursusinformatie

Jaarlijks wordt door Buro Ben van Lieshout een cursusdag georga-niseerd waarbij de belangrijkste wijzingen in de sociale zekerheid aan bod komen. Voor deze cursusdag geldt een individuele inschrijving op www.burobenvanlieshout.nl.

Het is ook mogelijk om interesse in deze cursusdag kenbaar te maken zodat opname in de mailing plaatsvindt.

Afhankelijk van de belangstelling worden meerdere cursusdagen georganiseerd, meestal bij de Brandevoortse Hoeve in Helmond.


Naast deze cursusdag verzorgt Buro Ben van Lieshout thema dagdelen.

Deze kunnen ook in compagnie verzorgd worden.


Jaarlijkse update van de belangrijkste wijzigingen in de wet en regelgeving sociale zekerheid

INFOrmatie

Verdieping WIA & praktijk

diverse uitkeringsrechten en wijzigingen


INFOrmatie

Van 1e ziektedag tot  WIA

Ziekmelding, no-risk, ziek uit dienst, poortwachter

INFOrmatie

In compagnie cursussen, trainingen, workshops sociale zekerheid op maat

INFOrmatie

Omgaan met persoonsgegevens door professionals SV

INFOrmatie
Update SV Verdieping Poortwachter Omgaan met persoonsgegevens Cursus op maat WIA Verdieping & Praktijk
Home Buro Ben van Lieshout Cursussen Schema's Contact
BURO BEN VAN LIESHOUT Arbeidsdeskundige ondersteuning & websites
Home Aanmelding & informatie Update SV Verdieping Poortwachter WIA Verdieping & Praktijk Omgaan met persoonsgegevens Cursus op maat
Disclaimer Algemene voorwaarden Privacy verklaring Privacy & Aquisitie

BURO BEN VAN LIESHOUT

Ben van Lieshout

geregistreerd & gecertificeerd arbeidsdeskundige


Luitvoort 16

5706 HC  Helmond

0492550025

kvk 17210495

©2018 Buro Ben van Lieshout