Update SV

Doelgroep

Professionals in de sociale zekerheid,

arbeidsdeskundigen, re-integratie-coaches, casemanagers,  bedrijfs-artsen, klantbegeleiders e.d..

Maar ook hrm/p&o medewerkers die met verzuim te maken hebben.


Doel

(Update van) Kennis van de wet en regelgeving rond ziekteverzuim,re-integratie en participatie


Uitgangspunten

Enige basiskennis van wet en regelgeving SV is noodzakelijk om de cursus te kunnen volgen.


Cursusinformatie

Jaarlijks zijn er wijzigingen op het terrein van de sociale zekerheid, de wet en regelgeving rond recht op uitkering en re-integratie instrumenten. Vaak ingegeven door bezuinigingsoperaties worden de regels aangepast met meer of minder impact voor de direct betrokkenen ( vaak werknemer en werkgever)


We zien steeds meer mensen vanuit de Participatiewet bij reguliere werkgevers in dienst komen. Hoe zit het met de doelgroep banenafspraak? Wat wordt verwacht bij uitval? Waar moet rekening mee gehouden worden? Speciale aandacht is nodig.


Op het gebied van de Wet Verbetering Poortwachter zijn er regelmatig ontwikkelingen.

Jaarlijks zijn er weer wijzigingen in de  re-integratie instrumenten die vanuit verschillende posities ingezet kunnen worden. (bijv. LIV) en wijzigt de doelgroep voor de no-risk polis en /of banenafspraak.


In de cursus komen bovenstaande aspecten aan de orde waarbij zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij de dagelijkse praktijk. De cursus is interactief met ruimte voor eigen inbreng van casuïstiek.


Duur van de cursus : 2 dagdelen  - 1 dag

Cursusplaats            : Brandevoortse Hoeve  Helmond

Groepsgrootte          : Ongeveer 16 deelnemers


Accreditatie

Voor deze cursus worden PE punten aangevraagd de NVVA. Meestal worden 2 of 3 punten toegekend


Certificaat

Na afloop van de cursus wordt aan de deelnemers een certificaat uitgereikt. Dit kan gebruikt worden als bewijs van deelname t.b.v. het certificeringsdossier.


 Kosten

Indicatie: € 350,00 (ex BTW) per persoon ( wordt t.z.t. Nader bekend gemaakt.

De prijs is inclusief cursusmateriaal, lunch en koffie/thee tijdens de bijeenkomst

Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.


Cursusdatum

Volgt, mede afhankelijk van de veranderingen in de wetgeving SV.


Inschrijven

U kunt zich vast inschrijven resp uw interesse kenbaar maken de inschrijvingsknop

Of stuur even een e-mail naar

hetsvcollege@gmail.com

en u ontvangt het inschrijfformulier digitaal.inschrijven
Home Buro Ben van Lieshout Cursussen Schema's Contact
BURO BEN VAN LIESHOUT Arbeidsdeskundige ondersteuning & websites
Home Aanmelding & informatie Update SV Verdieping Poortwachter WIA Verdieping & Praktijk Omgaan met persoonsgegevens Cursus op maat
Disclaimer Algemene voorwaarden Privacy verklaring Privacy & Aquisitie

BURO BEN VAN LIESHOUT

Ben van Lieshout

geregistreerd & gecertificeerd arbeidsdeskundige


Luitvoort 16

5706 HC  Helmond

0492550025

kvk 17210495

©2018 Buro Ben van Lieshout