Van ziekmelding tot WIA

Doelgroep

Professionals in de sociale zekerheid,

arbeidsdeskundigen, re-integratie-coaches, casemanagers,  bedrijfs-artsen, klantbegeleiders e.d..

Maar ook hrm/p&o medewerkers die met verzuim te maken hebben.


Doel

(Update van) Kennis van de wet en regelgeving rond ziekteverzuim,re-integratie en participatie


Uitgangspunten

Enige basiskennis van wet en regelgeving SV is noodzakelijk om de cursus te kunnen volgen.


Cursusinformatie

In dit thema blok wordt ingegaan op de wetstechnische aspecten rond de ziekmelding en de verzuimbegeleiding van 1e ziektedag tot en met aanvraag WIA.


Bij uitval vanuit een dienstbetrekking is er meestal sprake van een loondoorbetalingsverplichting.

In een aantal gevallen bestaat op grond van de zogenaamde no-risk polis recht op ziekengeld van UWV. De cursus gaat in de op actuele situatie.


Daarnaast wordt aandacht besteed aan “ziek uit dienst” waarbij ook wordt ingegaan de situatie waarbij werkgever voor het eigen risicodragerschap heeft gekozen.


Tot slot wordt ingegaan op de toets van de re-integratie inspanningen door UWV waarbij de Werkwijzer Poortwachter aan bod komt in de dagelijkse praktijk.

De cursus is interactief met ruimte voor eigen inbreng van casuïstiek.


Duur van de cursus : 1 dagdelen  - 1 middag, start met lunch

Cursusplaats            : Brandevoortse Hoeve  Helmond

Groepsgrootte          : Ongeveer 16 deelnemers


Accreditatie

Voor deze cursus worden PE punten aangevraagd de NVVA. Meestal worden 2 punten toegekend


Certificaat

Na afloop van de cursus wordt aan de deelnemers een certificaat uitgereikt. Dit kan gebruikt worden als bewijs van deelname t.b.v. het certificeringsdossier.


Kosten

Indicatie: € 175,00 (ex BTW) per persoon

De prijs is inclusief cursusmateriaal, lunch en koffie/thee tijdens de bijeenkomst

Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.


Cursusdatum

Volgt, mede afhankelijk van de veranderingen in de wetgeving SV en aantal voorinschrijvingen


Inschrijven

U kunt zich vast inschrijven resp uw interesse kenbaar maken de inschrijvingsknop
inschrijven
Home Buro Ben van Lieshout Cursussen Schema's Contact
BURO BEN VAN LIESHOUT Arbeidsdeskundige ondersteuning & websites
Home Aanmelding & informatie Update SV Verdieping Poortwachter WIA Verdieping & Praktijk Omgaan met persoonsgegevens Cursus op maat
Disclaimer Algemene voorwaarden Privacy verklaring Privacy & Aquisitie

BURO BEN VAN LIESHOUT

Ben van Lieshout

geregistreerd & gecertificeerd arbeidsdeskundige


Luitvoort 16

5706 HC  Helmond

0492550025

kvk 17210495

©2018 Buro Ben van Lieshout