De Arbeidsdeskundige Website informatie over het beroep van arbeidsdeskundige

Waar komen we arbeidsdeskundige tegen

UWV - als professional bij deskundigenoordelen - als toetser van het re-integratieverslag - als beoordelaars van de mate van arbeidsongeschiktheid in het kader van WIA, WAO, WAJONG, WAZ, ZW - als bezwaararbeidsdeskundige op de afdeling bezwaar en beroep - als re-integratiedeskundige bij het initiëren en ondersteunen van participatie activiteiten en uitzetten en volgen van re-integratietrajecten - als adviseur bij het bepalen van een wsw indicatie - als adviseur bij ontslagzaken Particuliere verzekeraars - als adviseur bij acceptatie onderzoeken - als adviseur bij de vaststelling van (loon)schade - als adviseur en uitvoerder bij schadelastbeperking (grote) Werkgevers - als HRM adviseur - als verzuim(proces) manager/casemanager - als professional voor het uitvoeren van arbeidsdeskundige onderzoeken met betrekking tot de bepaling van de aanwezigheid van passend werk - als vaststeller van loonwaarde Arbodiensten - als casemanager - als professional voor het uitvoeren van arbeidsdeskundige onderzoeken met betrekking tot de arbeidsmogelijkheden van een werknemer - als vaststeller van loonwaarde Gemeenten - als adviseur van de klantmanager voor het vaststellen van arbeidsmogelijkheden in algemeen geaccepteerde arbeid - als adviseur van de klantmanager voor het opstellen van een re-integratievisie - als initiator, uitvoerder, regisseur van re-integratietrajecten Re-integratiebedrijven - als (senior) re-integratiecoach - als initiator, uitvoerder, regisseur van re-integratietrajecten - als onderzoeker naar passendheid van arbeid en loonwaarde - als adviseur voor (potentiele) werkgevers en cliënten Rechtbank - als onafhankelijk adviseur in opdracht van de rechtbank bij civiele zaken op het terrein van arbeid en inkomen - als getuigendeskundigen optreden voor partijen/ belangenbehartigers Bij particulieren en organisaties -als adviseur bij vraagstukken in de driehoek mens werk en inkomen In gezondsheidscentra - als specialist ten aanzien van de factor arbeid bij welzijnsverbetering ( icf benadering) Zelfstandige of bij een arbeidsdeskundig bureau - als uitvoerder in opdracht van een van de bovengenoemde rollen.

De Arbeidsdeskundige

is specialist in het domein mens, werk en inkomen weegt belasting en belastbaarheid van de mens in werk ondersteunt bij voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid kijkt actief naar mogelijkheden in werk en het werkvermogen van de mens legt relaties bij disbalans met de inkomensgevolgen
adviseur
gesprekspartner
specialist
verzuim/re-integratie
verbinder
teamplayer
kennis arbeidsmarkt
vraagbaak
wetskennis
rapporteur
beoordelaar
netwerker
generalist
helicopterview
details
onderzoeker

Verschillende rollen

Waar komen we

arbeidsdeskundige tegen

UWV - als professional bij deskundigenoordelen - als toetser van het re-integratieverslag - als beoordelaars van de mate van arbeidsongeschiktheid in het kader van WIA, WAO, WAJONG, WAZ, ZW - als bezwaararbeidsdeskundige op de afdeling bezwaar en beroep - als re-integratiedeskundige bij het initiëren en ondersteunen van participatie activiteiten en uitzetten en volgen van re-integratietrajecten - als adviseur bij het bepalen van een wsw indicatie - als adviseur bij ontslagzaken Particuliere verzekeraars - als adviseur bij acceptatie onderzoeken - als adviseur bij de vaststelling van (loon)schade - als adviseur en uitvoerder bij schadelastbeperking (grote) Werkgevers - als HRM adviseur - als verzuim(proces) manager/casemanager - als professional voor het uitvoeren van arbeidsdeskundige onderzoeken met betrekking tot de bepaling van de aanwezigheid van passend werk - als vaststeller van loonwaarde Arbodiensten - als casemanager - als professional voor het uitvoeren van arbeidsdeskundige onderzoeken met betrekking tot de arbeidsmogelijkheden van een werknemer - als vaststeller van loonwaarde Gemeenten - als adviseur van de klantmanager voor het vaststellen van arbeidsmogelijkheden in algemeen geaccepteerde arbeid - als adviseur van de klantmanager voor het opstellen van een re-integratievisie - als initiator, uitvoerder, regisseur van re- integratietrajecten Re-integratiebedrijven - als (senior) re-integratiecoach - als initiator, uitvoerder, regisseur van re- integratietrajecten - als onderzoeker naar passendheid van arbeid en loonwaarde - als adviseur voor (potentiele) werkgevers en cliënten Rechtbank - als onafhankelijk adviseur in opdracht van de rechtbank bij civiele zaken op het terrein van arbeid en inkomen - als getuigendeskundigen optreden voor partijen/ belangenbehartigers Bij particulieren en organisaties -als adviseur bij vraagstukken in de driehoek mens werk en inkomen In gezondsheidscentra - als specialist ten aanzien van de factor arbeid bij welzijnsverbetering ( icf benadering) Zelfstandige of bij een arbeidsdeskundig bureau - als uitvoerder in opdracht van een van de bovengenoemde rollen.
De Arbeidsdeskundige Website informatie over het beroep van arbeidsdeskundige