De Arbeidsdeskundige Website informatie over het beroep van arbeidsdeskundige

Arbeidsdeskundige inzet

Wanneer kan een arbeidsdeskundige

ingeschakeld worden?

De arbeidsdeskundige is de professional als het gaat om mens werk en inkomen. De arbeidsdeskundige is de specialist daar de (functie)belasting en belastbaarheid van een persoon met elkaar te vergelijken daar waar sprake is van mogelijk verminderde inzet ten gevolge van ziekte of gebrek. Schakel een arbeidsdeskundige in bij een of meer vragen over: de passendheid van werkzaamheden; de geschiktheid voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden mogelijke verbetering van het arbeidsvermogen door aanpassingen en/of voorzieningen op de werkplek de vaststelling van loonwaarde van arbeid de vaststelling van verdienvermogen/mate van arbeidsongeschiktheid de inzet van het juiste re-integratietraject arbeids(on)geschiktheid de uitvoering van de wet verbetering poortwachter regelingen en subsidiemogelijkheden Duurzame inzetbaarheid

Wat kost een arbeidsdeskundig onderzoek?

Vaak zal de arbeidsdeskundige een uurtarief in rekening brengen. Voor een aantal onderzoeken hebben de meeste arbeidsdeskundigen standaardtarieven. Deze tarieven kunnen uiteenlopend. Dit heeft vaak te maken met de omvang van het standaard onderzoek. In een aantal gevallen worden de kosten van het arbeidsdeskundig onderzoek door een verzekeraar vergoedt. Dit is uiteraard afhankelijk van bijv. de verzuim-, arbeidsongeschiktheids-, inkomens- of zorgverzekering die is afgesloten. Het kan ook zijn dat het arbeidsdeskundig onderzoek in het pakket van de arbodienstverlening zit. Vaak wordt dan een eigen arbeidsdeskundige ingezet. Soms zijn er ook mogelijkheden om via de branchvereniging (een deel van ) de kosten vergoedt te krijgen.

Hoe schakel ik een arbeidsdeskundige in?

Een deel van de arbeidsdeskundigen is werkzaam als zelfstandige of bij een arbeidsdeskundig bureau. Via bijvoorbeeld googlen op internet of de website van de kamer van koophandel zijn arbeidsdeskundigen te vinden. Veel arbeidsdeskundigen en arbeidsdeskundige bureaus staan ook vermeld op www.arbeidsdeskundigenodig.nl. Daarnaast leveren arbodiensten, verzekeringsmaatschappijen arbeidsdeskundige dienstverlening en kan ook de bedrijfsarts een arbeidsdeskundige adviseren. Neem contact op met een arbeidsdeskundige en ga na of de arbeidsdeskundige de vraag kan beantwoorden en of er sprake is van een klik (ook met de werknemer). Maak afspraken over tijdsbestek, kosten en de wijze van rapporteren. (de arbeidsdeskundige is hierbij gehouden aan privacyregels). Register arbeidsdeskundigen dienen zich te houden aan de gedragscode van de SRA en zijn aan tuchtrecht onderworpen

Zoek een arbeidsdeskundige dienstverlener

Ben je op zoek naar een arbeidsdeskundige dienstverlener? Op de website www.arbeidsdeskundigenodig.nl zijn arbeidsdeskundige dienstverleners op de kaart gezet. Er zijn arbeidsdeskundige dienstverleners die vooral lokaal of regionaal werkzaam zijn, maar er zijn ook arbeidsdeskundige dienstverleners met een landelijke dekking. Op de website van de arbeidsdeskundige dienstverlener, waar je via de kaart naar toe kunt gaan tref je meer informatie aan over het werkgebied en ook de specialiteiten van het bedrijf ( bijv. arbeidsmogelijkheden onderzoek, re-integratie, beoordeling voor verzekeraars e.d. Klik op het logo .

Arbeidsdeskundige inzet

Wanneer kan een

arbeidsdeskundige

ingeschakeld worden?

De arbeidsdeskundige is de professional als het gaat om mens werk en inkomen. De arbeidsdeskundige is de specialist daar de (functie)belasting en belastbaarheid van een persoon met elkaar te vergelijken daar waar sprake is van mogelijk verminderde inzet ten gevolge van ziekte of gebrek. Schakel een arbeidsdeskundige in bij een of meer vragen over: de passendheid van werkzaamheden; de geschiktheid voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden mogelijke verbetering van het arbeidsvermogen door aanpassingen en/of voorzieningen op de werkplek de vaststelling van loonwaarde van arbeid de vaststelling van verdienvermogen/mate van arbeidsongeschiktheid de inzet van het juiste re-integratietraject arbeids(on)geschiktheid de uitvoering van de wet verbetering poortwachter regelingen en subsidiemogelijkheden Duurzame inzetbaarheid

Wat kost een

arbeidsdeskundig onderzoek?

Vaak zal de arbeidsdeskundige een uurtarief in rekening brengen. Voor een aantal onderzoeken hebben de meeste arbeidsdeskundigen standaardtarieven. Deze tarieven kunnen uiteenlopend. Dit heeft vaak te maken met de omvang van het standaard onderzoek. In een aantal gevallen worden de kosten van het arbeidsdeskundig onderzoek door een verzekeraar vergoedt. Dit is uiteraard afhankelijk van bijv. de verzuim-, arbeidsongeschiktheids-, inkomens- of zorgverzekering die is afgesloten. Het kan ook zijn dat het arbeidsdeskundig onderzoek in het pakket van de arbodienstverlening zit. Vaak wordt dan een eigen arbeidsdeskundige ingezet. Soms zijn er ook mogelijkheden om via de branchvereniging (een deel van ) de kosten vergoedt te krijgen.

Hoe schakel ik een

arbeidsdeskundige in?

Een deel van de arbeidsdeskundigen is werkzaam als zelfstandige of bij een arbeidsdeskundig bureau. Via bijvoorbeeld googlen op internet of de website van de kamer van koophandel zijn arbeidsdeskundigen te vinden. Veel arbeidsdeskundigen en arbeidsdeskundige bureaus staan ook vermeld op www.arbeidsdeskundigenodig.nl. Daarnaast leveren arbodiensten, verzekeringsmaatschappijen arbeidsdeskundige dienstverlening en kan ook de bedrijfsarts een arbeidsdeskundige adviseren. Neem contact op met een arbeidsdeskundige en ga na of de arbeidsdeskundige de vraag kan beantwoorden en of er sprake is van een klik (ook met de werknemer). Maak afspraken over tijdsbestek, kosten en de wijze van rapporteren. (de arbeidsdeskundige is hierbij gehouden aan privacyregels). Register arbeidsdeskundigen dienen zich te houden aan de gedragscode van de SRA en zijn aan tuchtrecht onderworpen

Zoek een arbeidsdeskundige

dienstverlener

Ben je op zoek naar een arbeidsdeskundige dienstverlener? Op de website www.arbeidsdeskundigenodig.nl zijn arbeidsdeskundige dienstverleners op de kaart gezet. Er zijn arbeidsdeskundige dienstverleners die vooral lokaal of regionaal werkzaam zijn, maar er zijn ook arbeidsdeskundige dienstverleners met een landelijke dekking. Op de website van de arbeidsdeskundige dienstverlener, waar je via de kaart naar toe kunt gaan tref je meer informatie aan over het werkgebied en ook de specialiteiten van het bedrijf ( bijv. arbeidsmogelijkheden onderzoek, re- integratie, beoordeling voor verzekeraars e.d. Klik op het logo .
De Arbeidsdeskundige Website informatie over het beroep van arbeidsdeskundige