De Arbeidsdeskundige Website informatie over het beroep van arbeidsdeskundige

Professionaliteit

De professionaliteit van de arbeidsdeskundige wordt door een aantal zaken gewaarborgd. Naast een gedegen vooropleiding en werkervaring heeft de arbeidsdeskundige de post hbo beroepsopleiding afgerond. De arbeidsdeskundige kennen een eigen gedragscode met tuchtrecht wat is ondergebracht bij de Stichting Register Arbeidsdeskundige SRA. Tijdens de uitoefening van het vak dient de arbeidsdeskundige de ontwikkelingen op zijn vakgebied te blijven volgen, zich te blijven scholen en deel te nemen aan onderlinge toetsing. Vanuit de beroepsvereniging wordt dit gestimuleerd o.a. door middel van een persoonlijk beroepscompetentiedossier. Inschrijving in het register van de SRA en deelname aan het persoonscertificeringssysteem zijn hier een bewijs van. Informatie over de vooropleiding en de opleiding tot arbeidsdeskundige is te vinden onder het tabblad opleiding.

Specialist in mens werk en inkomen

De arbeidsdeskundige is specialist in de driehoek mens werk en inkomen. De arbeidsdeskundige is geen (para) medicus. De medische beoordeling en het vaststellen van de belastbaarheid is voorbehouden aan artsen. Arbeidsdeskundigen kijken naar de belasting in arbeid en stellen op basis van de door de arts aangegeven belastbaarheid en andere factoren als opleiding en werkervaring vast of bepaald werk wel of niet passend is of met aanpassingen/voorzieningen passend te maken is. De arbeidsdeskundige legt hierbij meestal ook de link naar wat dit voor het inkomen, de loonwaarde of het recht op uitkering, betekent. De arbeidsdeskundige stelt dus niet de belastbaarheid van iemand vast. Wel kan de arbeidsdeskundige uitvraag doen naar de ervaren belemmeringen. Het gaat hierbij dan niet om de medische aandoeningen, dat is voorbehouden aan de arts, maar wel om welke belemmeringen in activiteiten als bijv. staan, lopen, reiken, concentreren e.d. worden ervaren.

Competenties van een arbeidsdeskundige

de arbeidsdeskundige dient voor de uitvoering van zijn vak over een aantal algemene en een aantal specifieke competenties te beschikken om de taken te kunnen uitvoeren Taken: acceptatie van de opdracht, analyseren en (be-)oordelen, re- integreren, rapporteren, adviseren, onderhouden vakmanschap Algemene competenties: klantgericht handelen, ethiesche en integer handelen, competenties ontwikkelen. Specifieke competenties: probleemanalyse, samenwerken, besluitvaardigheid, organiseren eigen werk, ondernemerschap, schriftelijke en mondelinge communicatie

Professionaliteit

De professionaliteit van de arbeidsdeskundige wordt door een aantal zaken gewaarborgd. Naast een gedegen vooropleiding en werkervaring heeft de arbeidsdeskundige de post hbo beroepsopleiding afgerond. De arbeidsdeskundige kennen een eigen gedragscode met tuchtrecht wat is ondergebracht bij de Stichting Register Arbeidsdeskundige SRA. Tijdens de uitoefening van het vak dient de arbeidsdeskundige de ontwikkelingen op zijn vakgebied te blijven volgen, zich te blijven scholen en deel te nemen aan onderlinge toetsing. Vanuit de beroepsvereniging wordt dit gestimuleerd o.a. door middel van een persoonlijk beroepscompetentiedossier. Inschrijving in het register van de SRA en deelname aan het persoonscertificeringssysteem zijn hier een bewijs van. Informatie over de vooropleiding en de opleiding tot arbeidsdeskundige is te vinden onder het tabblad opleiding.

Specialist in mens werk en

inkomen

De arbeidsdeskundige is specialist in de driehoek mens werk en inkomen. De arbeidsdeskundige is geen (para) medicus. De medische beoordeling en het vaststellen van de belastbaarheid is voorbehouden aan artsen. Arbeidsdeskundigen kijken naar de belasting in arbeid en stellen op basis van de door de arts aangegeven belastbaarheid en andere factoren als opleiding en werkervaring vast of bepaald werk wel of niet passend is of met aanpassingen/voorzieningen passend te maken is. De arbeidsdeskundige legt hierbij meestal ook de link naar wat dit voor het inkomen, de loonwaarde of het recht op uitkering, betekent. De arbeidsdeskundige stelt dus niet de belastbaarheid van iemand vast. Wel kan de arbeidsdeskundige uitvraag doen naar de ervaren belemmeringen. Het gaat hierbij dan niet om de medische aandoeningen, dat is voorbehouden aan de arts, maar wel om welke belemmeringen in activiteiten als bijv. staan, lopen, reiken, concentreren e.d. worden ervaren.

Specialist in

mens werk en inkomen

De arbeidsdeskundige is specialist in de driehoek mens werk en inkomen. De arbeidsdeskundige is geen (para) medicus. De medische beoordeling en het vaststellen van de belastbaarheid is voorbehouden aan artsen. Arbeidsdeskundigen kijken naar de belasting in arbeid en stellen op basis van de door de arts aangegeven belastbaarheid en andere factoren als opleiding en werkervaring vast of bepaald werk wel of niet passend is of met aanpassingen/voorzieningen passend te maken is. De arbeidsdeskundige legt hierbij meestal ook de link naar wat dit voor het inkomen, de loonwaarde of het recht op uitkering, betekent. De arbeidsdeskundige stelt dus niet de belastbaarheid van iemand vast. Wel kan de arbeidsdeskundige uitvraag doen naar de ervaren belemmeringen. Het gaat hierbij dan niet om de medische aandoeningen, dat is voorbehouden aan de arts, maar wel om welke belemmeringen in activiteiten als bijv. staan, lopen, reiken, concentreren e.d. worden ervaren.
De Arbeidsdeskundige Website informatie over het beroep van arbeidsdeskundige