De Arbeidsdeskundige Website informatie over het beroep van arbeidsdeskundige
In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter dient vastgesteld te worden of een uitgevallen werknemer geschikt is/wordt voor het eigen werk, of het eigen werk aangepast of met voorzieningen gedaan kan worden of dat andere werkzaamheden binnen de onderneming mogelijk zijn. Op basis van de door uw bedrijfsarts aangegeven medische belastbaarheid doet de arbeidsdeskundige onderzoek en legt zaken vast in een rapportage die bij UWV gebruikt kan worden als onderdeel van het re- integratiedossier bij de aanvraag van een wia uitkering. Het onderzoek van de arbeidsdeskundige kan worden ingezet op het moment dat verwacht wordt dat terugkeer in het eigen werk niet meer mogelijk is. Het kan ook bijdrage aan de acceptatie van de werknemer dat er gezocht met worden naar ander werk en de motivatie hiertoe. Het onderzoek van de arbeidsdeskundige kan zich ook richten op het eigen werk of specifiek ander werk waarbij beoordeeld wordt of dit werk passend is dan wel passend te maken is in volle of gedeeltelijke omvang. Ook kan vastgesteld worden welke loonwaarde de gedeeltelijke werkzaamheden hebben.

Inzet arbeidsdeskundige bij re-integratie

In het kader van re-integratie kan een onderzoek door de arbeidsdeskundige antwoord geven op de vraag of bepaalde werkzaamheden passend zijn en wat de loonwaarde van de werkzaamheden is. De arbeidsdeskundige kan tevens vaststellen of er aanpassing of voorzieningen nodig zijn en informatie verstrekken over specifieke regelingen (no-risk polis) en subsidies. De arbeidsdeskundige kan ook onderzoek doen naar de bestaande arbeidsmogelijkheden en een traject advies uitbrengen. Hierbij kan rekening gehouden worden met de wettelijke eisen maar ook met de specifieke wensen en mogelijkheden van de cliënt. De arbeidsdeskundige kan ondersteunen bij het zoeken naar een geschikt re-integratiebedrijf wat maatwerk levert toegespitst op de specifieke problematiek. Een aantal arbeidsdeskundigen verzorgt ook zelf re-integratietrajecten.

Voorbeeld inzet arbeidsdeskundige

Inzet arbeidsdeskundige

Wet verbetering Poortwachter

De arbeidsdeskundige bij UWV

Als iemand bij UWV een beoordeling krijgt in het kader van de beoordeling van het recht op WIA, WAO of ZW zal er bij beoordeling vaak naast een verzekeringsarts een arbeidsdeskundige van UWV betrokken zijn. Deze arbeidsdeskundige zal onder naar het eigen werken en ook vaststellen wat de restverdiencapaciteit is zowel feitelijk op basis van inkomsten uit arbeid als theoretische op basis van functies die op de Nederlandse arbeidsmarkt voortkomen en als passend worden aangemerkt. Informatie over het gesprek met de arbeidsdeskundige van UWV is te vinden op de website van UWV:
naar UWV BUTTON
In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter dient vastgesteld te worden of een uitgevallen werknemer geschikt is/wordt voor het eigen werk, of het eigen werk aangepast of met voorzieningen gedaan kan worden of dat andere werkzaamheden binnen de onderneming mogelijk zijn. Op basis van de door uw bedrijfsarts aangegeven medische belastbaarheid doet de arbeidsdeskundige onderzoek en legt zaken vast in een rapportage die bij UWV gebruikt kan worden als onderdeel van het re-integratiedossier bij de aanvraag van een wia uitkering. Het onderzoek van de arbeidsdeskundige kan worden ingezet op het moment dat verwacht wordt dat terugkeer in het eigen werk niet meer mogelijk is. Het kan ook bijdrage aan de acceptatie van de werknemer dat er gezocht met worden naar ander werk en de motivatie hiertoe. Het onderzoek van de arbeidsdeskundige kan zich ook richten op het eigen werk of specifiek ander werk waarbij beoordeeld wordt of dit werk passend is dan wel passend te maken is in volle of gedeeltelijke omvang. Ook kan vastgesteld worden welke loonwaarde de gedeeltelijke werkzaamheden hebben.

Inzet arbeidsdeskundige bij

re-integratie

In het kader van re-integratie kan een onderzoek door de arbeidsdeskundige antwoord geven op de vraag of bepaalde werkzaamheden passend zijn en wat de loonwaarde van de werkzaamheden is. De arbeidsdeskundige kan tevens vaststellen of er aanpassing of voorzieningen nodig zijn en informatie verstrekken over specifieke regelingen (no-risk polis) en subsidies. De arbeidsdeskundige kan ook onderzoek doen naar de bestaande arbeidsmogelijkheden en een traject advies uitbrengen. Hierbij kan rekening gehouden worden met de wettelijke eisen maar ook met de specifieke wensen en mogelijkheden van de cliënt. De arbeidsdeskundige kan ondersteunen bij het zoeken naar een geschikt re-integratiebedrijf wat maatwerk levert toegespitst op de specifieke problematiek. Een aantal arbeidsdeskundigen verzorgt ook zelf re-integratietrajecten.

Inzet arbeidsdeskundige

bij de WVP

De arbeidsdeskundige bij UWV

Als iemand bij UWV een beoordeling krijgt in het kader van de beoordeling van het recht op WIA, WAO of ZW zal er bij beoordeling vaak naast een verzekeringsarts een arbeidsdeskundige van UWV betrokken zijn. Deze arbeidsdeskundige zal onder naar het eigen werken en ook vaststellen wat de restverdiencapaciteit is zowel feitelijk op basis van inkomsten uit arbeid als theoretische op basis van functies die op de Nederlandse arbeidsmarkt voortkomen en als passend worden aangemerkt. Informatie over het gesprek met de arbeidsdeskundige van UWV is te vinden op de website van UWV:
naar UWV BUTTON

Voorbeelden

De Arbeidsdeskundige Website informatie over het beroep van arbeidsdeskundige