het SV College
het SV College is een initiatief van Buro Ben van Lieshout

De WIA Beoordeling

Doel (Update van) Kennis van de wet en regelgeving rond de wia uitkering. Inzicht in wat er met een wia uitkering gebeurd bij veranderende omstandigheden en in welke situatie een herbeoordeling aan de orde is. Inhoud De WAO heeft op 29 december 2005 plaats gemaakt voor de WIA, (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Inmiddels hebben we een aantal jaren ervaring met de WIA. In de praktijk blijkt de WIA regeling een stuk complexer dan zijn voorganger de WAO. Na ruim 15 jaar is er nog steeds sprake van "wao-denken" terwijl de WIA duidelijk een andere benaderingswijze kent. Wanneer kom je nu in aanmerking voor welke uitkering? Wie is er bij de beoordeling betrokken en hoe verloopt het beoordelingsproces? Wat gebeurd er met de uitkering als de situatie veranderd? -Door het verkrijgen, wijzigen of wegvallen van inkomsten? -Door verbetering of verslechtering van de medische situatie? -Door tijdsverloop? Dient er bij iedere wijziging een herbeoordeling plaats te vinden? Allemaal vragen die betrekking hebben op de WIA Uitkering en die niet zo maar een twee drie in zijn algemeenheid te beantwoorden zijn. Anders dan bij de WAO moet bij de WIA veel meer naar de individuele situatie gekeken worden. In de cursus wordt ingegaan op de structuur van de WIA en een handvat gegeven om aan de hand van de verschillende start situaties tot beantwoording van de vragen te komen.  Doelgroep Professionals in de sociale zekerheid, arbeidsdeskundigen, re-integratie-coaches, casemanagers, bedrijfsartsen, klantmanagers, hrm medewerkers die met sociale verzekeringen te maken hebben, belangenbehartigers, maar ook studenten en overige geinteresseerden. Enige basiskennis van wet en regelgeving SV is wenselijk om de cursus te kunnen volgen.

On Line Cursus

Deze cursus is door het SV College ontwikkeld en wordt aangeboden via Soofos, het Nederlandstalige platform voor cursussen.

Cursusmateriaal

Op de cursuspagina’s van deze on-line cursus zijn de schema’s die in de lessen worden behandelend te downloaden. Ook staan er verwijziging naar documenten die op internet te vinden zijn.

Aanvullende informatie

De cursus De WIA beoordeling kent een studiebelasting van ongeveer 10 uur netto. Om een volledig beeld te krijgen van de WIA kan het best de hele cursus doorlopen worden. Het is ook mogelijk om je alleen te richten op specifieke onderdelen. Je kunt ieder lesblok als onderwerp zien. Je blijft onbeperkt toegang houden tot de cursus. De cursus wordt afgesloten met een toets. Om uiteindelijk een certificaat van deelname te krijgen dient de hele cursus doorlopen te zijn. Accreditatie: voor deze cursus zijn 5 PE punten toegekend door de NVVA. (arbeidsdeskundigen). Voor andere beroepsgroepen is accreditatie bespreekbaar
WIA

Professionals in een dag up-to-date

DE WIA BEOORDELING Klik hier om de introductiefilm van deze online cursus te bekijken
Introductiefilm