het SV College
het SV College is een initiatief van Buro Ben van Lieshout

Special: samenloopsituaties

LOONDOORBETALING • WIA • WAO • ZW • PARTICIPATIEWET • RIV toets Doel (Update van) Kennis van de wet en regelgeving rond ziekteverzuim, re-integratie en participatie Inhoud Deze cursus staat in het teken van samenloopsituatie. Denk daarbij aan uitval vanuit werken na een eerdere arbeidsongeschiktheidsbeoordeling waarbij wel of geen uitkering is toegekend. Eerst wordt ingegaan op de actuele WIA beoordeling om vervolgens te kijken naar diverse samenloopsituaties: Is er sprake van loondoorbetaling? Bestaat recht op ziekengeld vanuit de no-rsik polis? Is er aanleiding voor herziening of toekenning wia zonder wachttijd en wat betekent dat dan voor de andere rechten? Hoe zit het met de re-integratieverantwoordelijkheid en vind er een toets van het re- integratieverslag plaats met risico op een loonsanctie? Aan de hand van casuïstiek zullen een aantal praktijksituaties aanbod komen waarbij ook ruimte is voor eigen inbreng. Cursusleider De cursus wordt verzorgd door en Ben van Lieshout, gecertificeerd Register- Arbeidsdeskundige. Ben is sedert 1980 werkzaam in de sociale zekerheid en heeft zich gespecialiseerd op het terrein van de wet- en regelgeving. Naast cursussen verzorgt hij onder andere de website www.dearbeidsdeskundige.nl Doelgroep Professionals in de sociale zekerheid, arbeidsdeskundigen, re-integratie-coaches, casemanagers, bedrijfsartsen, klantmanagers, maar ook hrm medewerkers die met sociale verzekeringen te maken hebben. Enige basiskennis van wet en regelgeving SV is noodzakelijk om de cursus te kunnen volgen. Accreditatie: voor arbeidsdeskundigen: voor deze cursus zijn 2 PE door de NVVA toegekend (hele dag)

Cursusdatum

Bij voldoende belangstelling wordt een deze cursus gegeven op dinsdag 5 november 2024 cursusplaats: Brandevoortste Hoeve Helmond.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een syllabus die aan het begin van de cursus wordt uitgedeeld.

Programma

introductie verschillende samenloop situaties o 2e dienstverband / WW o participatiewet: WAJONG/ banenafspraak o recht op ziekengeld o WAO o WIA o Toets re-integratieverslag bij samenloop

Professionals in een dag up-to-date

Kosten

Deelname cursusdag € 325,- p.p. (hele dag) - inclusief lunch - inclusief syllabus
In overleg wordt deze cursus ook iindividudeel en compagnie aangeboden ( 1 of 2 dagdelen)