het SV College
het SV College is een initiatief van Buro Ben van Lieshout

Update SV - samenloop - reprise

Deze cursus kon in 2020 alleen online worden gegeven. In 2021 zal deze cursus, op het moment dat dit mogelijk is, fysiek worden aangeboden. Doel (Update van) Kennis van de wet en regelgeving rond ziekteverzuim, re-integratie en participatie Inhoud Jaarlijks zijn er wijzigingen op het terrein van de sociale zekerheid, de wet en regelgeving rond recht op uitkering en re-integratie instrumenten. In de cursus worden de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet. De Update SV 2020 zal ook in het teken staan van samenloopsituatie. Uitval vanuit werken na een eerdere arbeidsongeschiktheidsbeoordeling waarbij wel of geen uitkering is toegekend. Is er sprake van loondoorbetaling, bestaat recht op ziekengeld vanuit de no-rsik polis? Is er aanleiding voor herziening of toekenning wia zonder wachttijd en wat betekent dat dan voor de andere rechten. Aan de hand van casuistiek zullen een aantal praktijksituatie aan bod komen waarbij ook ruimte is voor eigen inbreng. In de cursus zal ook aandacht besteed worden aan de te verwachten wijzigingen ten aanzien van de positie van de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige met betrekking tot de wet verbetering poortwachter zoals die voor 2021 zijn aangekondigd. Cursusleider De cursus wordt verzorgd door en Ben van Lieshout, gecertificeerd Register- Arbeidsdeskundige. Ben is sedert 1980 werkzaam in de sociale zekerheid en heeft zich gespecialiseerd op het terrein van de wet- en regelgeving. Naast cursussen verzorgt hij onder andere de website www.dearbeidsdeskundige.nl Doelgroep Professionals in de sociale zekerheid, arbeidsdeskundigen, re-integratie-coaches, casemanagers, bedrijfsartsen, klantmanagers, maar ook hrm medewerkers die met sociale verzekeringen te maken hebben. Enige basiskennis van wet en regelgeving SV is noodzakelijk om de cursus te kunnen volgen.

Cursusdata

De cursusdate worden vastgesteld op het moment dat fysieke bijeenkomsten weer mogelijk zijn Interesse kan alvast kenbaar gemaakt worden. Dit geeft voorrang.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een handout wat aan het begin van de cursus wordt uitgedeeld en opdrachten en uitwerking daarvan welke tijdens de cursus uitgereikt worden.

Aanvullende informatie

Accreditatie: voor deze cursus zijn 2 PE toegekend door de NVVA. cursusplaats: Brandevoortste Hoeve Helmond Na afloop van de cursus wordt aan de deelnemers een certificaat uitgereikt.

Programma

09.30 aanvang theorie en casuistiek 12.00 pauze met lunch 13.00 vervolg theorie en casuistiek 15.00 ontwikkelingen WIA/poortwachter 16.00 sluiting

Professionals in een dag up-to-date

Kosten

De kosten van deelname aan de cursus bedragen € 325,00 (ex BTW) incl. lunch Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.