het SV College
het SV College is een initiatief van Buro Ben van Lieshout

Toets Re-integratieverslag en WIA beoordeling

per einde wachttijd in de praktijk

Doel Update van) Kennis van de wet en regelgeving rond de wia uitkering. Inzicht in wat er met een wia uitkering gebeurd bij veranderende omstandigheden en in welke situatie een herbeoordeling aan de orde is. Inhoud Op 29 december 2005 heeft de WAO plaatsgemaakt voor de WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). In de praktijk blijkt de WIA regeling complex in elkaar te zitten. Ook het proces van de beoordeling is vaak onduidelijk. Deze cursus is gemaakt voor degenen die, al dan niet beroepsmatig, betrokken zijn bij een verzuimproces waarbij een WIA aanvraag aan de orde is. In de cursus wordt aandacht besteed aan hoe de aanvraag WIA in behandeling wordt genomen, op welke wijze de toets van het re-integratieverslag plaatsvindt en hoe een WIA claimbeoordeling in elkaar steekt. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de verschillende uitkeringsvormen die de WIA kent. IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten). WGA ( Werkregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) met drie soorten uitkering: LGU (Loongerelateerde uitkering LAU 1 en 2 ( Loonaanvullings-uitkering) VVU ( Vervolguitkering) Ook de bijzondere situaties als 60plus maatregel en “praktisch schatten” komen aan bod. De cursus is interactief met praktijkopdrachten en ruimte voor eigen inbreng van casuïstiek Cursusleider De cursus wordt verzorgd door en Ben van Lieshout, gecertificeerd Register- Arbeidsdeskundige. Ben is sedert 1980 werkzaam in de sociale zekerheid en heeft zich gespecialiseerd op het terrein van de wet- en regelgeving. Naast cursussen verzorgt hij onder andere de website www.dearbeidsdeskundige.nl Doelgroep Professionals in de sociale zekerheid, arbeidsdeskundigen, re-integratie-coaches, casemanagers, bedrijfsartsen, klantmanagers, maar ook hrm medewerkers die met sociale verzekeringen te maken hebben.

Cursusdata

nog niet bekend Bij voldoende belangstelling wordt een dag gepland. Interesse? meldt je aan dan heb je voorrang. Het is mogelijk om deze cursus in company te organiseren, neem gerust contact op voor meer informatie Het is ook mogelijk om de cursus individueel of in een kleine setting te volgen. vraag naar de mogelijkheden.

Cursusmateriaal

Cursusmateriaal syllabus en links

Aanvullende informatie

Duur van de cursus 1 dagdeel en wordt gestart of geeindigd met lunch Cursusplaats Brandevoortse Hoeve Helmond Groepsgrootte Ongeveer 16 deelnemers Accreditatie Voor deze cursus wordt accreditatie bij de NVVA aangevraagd. Na afloop van de cursus wordt aan de deelnemers een certificaat uitgereikt.

Kosten

De kosten van deelname aan de groepsbijeenkomst bedragen € 175,00 p.p. (geen btw) Individuele afspraak € 225,00 (geen lunch) locatie in overleg Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Incompany in overleg.
WIA

Professionals in een dag up-to-date