het SV College
het SV College is een initiatief van Buro Ben van Lieshout

Algemene voorwaarden

Aanmelding staat open voor professionals Sociale Zekerheid. Aantal deelnemers 10-20 per cursus (in compagnie in overleg) Na aanmelding ontvangt u nadere informatie over de locatie en het programma. De cursusprijs dient vooraf te zijn voldaan. (niet betaald is geen deelname, de verplichting om het cursus geld te voldoen blijft bestaan) Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, bij het bereiken van het maximum aantal deelnemer wordt een wachtlijst aangelegd. Bij grote belangstelling wordt een tweede dag gepland, Indien de cursus onverwijld geen doorgang kan vinden, wordt een primair een andere datum aangeboden. Indien dit geen optie is wordt het cursusgeld geretourneerd. Het SV College is niet aansprakelijk voor verdere kosten. De cursus is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Wijzigingen blijven voorbehouden. Er kunnen er geen rechten aan worden ontleent. De volledige algemene voorwaarden voor de cursussen van het SV College kunnen hiernaast gedownload worden

Disclaimer

Het SV College spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van deze site. Het SV College behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt het SV College geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten in of vertraging in het verstrekken van informatie. Formulieren op deze site vragen soms om contact informatie van gebruikers (zoals naam en e-mailadres) Deze gegevens worden gebruikt om de bezoekers te informeren en indien nodig om contact op te nemen. U kunt aangeven in de toekomst geen e-mail van ons te willen ontvangen door dit via mail (contact) door te geven. Voorzover deze website links bevat naar andere websites is het SV College niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy beleid van deze websites, behoudens die door haar resp. door Buro Ben van Lieshout worden beheerd. Publieke forems Deze website kan chatruimtes, forums, prikborden en/of nieuwsgroepen beschikbaar stellen voor gebruikers. Denkt u er aan dat informatie die u in deze gebieden bekend maakt, publieke informatie wordt en dat u voorzichtigheid in acht moet nemen bij het openbaar maken van persoonlijke gegevens. Dat u voorzichtigheid in acht moet nemen bij het openbaar maken van persoonlijke gegevens. Overnemen van zaken uit deze website is mogelijk na overleg. Linken naar deze sites is geen probleem, wel graag even een berichtje

Professionals in een dag up-to-date