het SV College
het SV College is een initiatief van Buro Ben van Lieshout

Van ziekmelding tot wia aanvraag (Poortwachter)

met update 2021 (toets o.b.v. belastbaarheid BA)

Doel Update van) Kennis van de wet en regelgeving rond poortwachter, loondoorbetaling, ziek uit dienst en eigen risicodragen ZW. Inhoud In deze cursus wordt ingegaan op de wetstechnische aspecten rond de ziekmelding en de verzuimbegeleiding van 1e ziektedag tot en met aanvraag WIA. Bij uitval vanuit een dienstbetrekking is er meestal sprake van een loondoorbetalingsverplichting. In een aantal gevallen bestaat op grond van de zogenaamde no-risk polis recht op ziekengeld van UWV. De cursus gaat in de op actuele situatie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan “ziek uit dienst” waarbij ook wordt ingegaan de situatie waarbij werkgever voor het eigen risicodragerschap heeft gekozen en de eerste jaars ziektewet beoordeling voor vangnetters (EZWB). Tot slot wordt ingegaan op de toets van de re-integratie inspanningen door UWV waarbij de Werkwijzer Poortwachter aan bod komt. Hierbij zal ingegaan worden op de wijzigingen in 2021 waarbij de toets door de arbeidsdeskundige van UWV wordt gedaan op basis van de door de bedrijfsarts aangegeven belastbaarheid. Ook zal het BAR instrument (Beschrijving Arbeidsbelasting en Re-integratie) aan de orde komen De cursus is interactief met praktijkopdrachten en ruimte voor eigen inbreng van casuïstiek Cursusleider De cursus wordt verzorgd door en Ben van Lieshout, gecertificeerd Register- Arbeidsdeskundige. Ben is sedert 1980 werkzaam in de sociale zekerheid en heeft zich gespecialiseerd op het terrein van de wet- en regelgeving. Naast cursussen verzorgt hij onder andere de website www.dearbeidsdeskundige.nl Doelgroep Professionals in de sociale zekerheid, arbeidsdeskundigen, re-integratie-coaches, casemanagers, bedrijfsartsen, klantmanagers, maar ook hrm medewerkers die met sociale verzekeringen te maken hebben. Enige basiskennis van wet en regelgeving SV is noodzakelijk om de cursus te kunnen volgen.

Cursusdata

nog niet bekend Waarschijnlijk 2e helft 2021 als de wetswijziging geimplementeerd is. Interesse? meldt je aan dan heb je voorrang.

Cursusmateriaal

Cursusmateriaal De cursist ontvangt aan het begin van de cursus een cursus map met daarin de handouts en achtergrondinformatie.

Aanvullende informatie

Duur van de cursus 2 dagdelen start 09.30 uur met lunch einde 16.30 uur Cursusplaats Brandevoortse Hoeve Helmond Groepsgrootte Ongeveer 16 deelnemers Accreditatie Voor deze cursus worden PE punten aangevraagd bij de NVVA. Na afloop van de cursus wordt aan de deelnemers een certificaat uitgereikt.

Kosten

Kosten De kosten van deelname aan de cursus bedragen € 325,00 (ex BTW) De prijs is inclusief cursusmateriaal, lunch en koffie/thee tijdens de bijeenkomst Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.

Professionals in een dag up-to-date