het SV College
het SV College is een initiatief van Buro Ben van Lieshout
Op deze pagina staan de links naar de publicaties die aanbod zijn gekomen in de UPDATE SV 2023-2
Links van het SV College

Professionals in een dag up-to-date

Voortgangsbrief sociaal medisch beoordelen WIA cijfers https://open.overheid.nl/documenten/2f482cc8-6b1f-4d07-b102-45b86502e7b3/file Voortgangsbrief maatregelen sociaal medisch beoordelen en relevante WIA onderwerpen Kamerbrief van 6 oktober 2023 https://open.overheid.nl/documenten/3332e9b4-6a89-45ae-9519-ee7f842dd69c/file Tussenrapport OCTAS 9 oktober 2023 https://open.overheid.nl/documenten/0e1fea0f-78ce-4a06-ba7b-917f88c9ec37/file Onderzoek Knelpunten bij arbeidsongeschiktheid, hoe vaak komen ze voor https://open.overheid.nl/documenten/7bd38166-6418-4b65-807b- d498109810/file YouTube film: https://www.youtube.com/watch?v=qOkTWkhnJdo https://www.youtube.com/watch?v=j6YyJRGcIAo
diversen Wetsvoorstel tot wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar bij werknemers van kleine en middelgrote werkgevers https://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstelwijzigingreintegratieverplichtingentwe edeziektejaar/b1 Internetconsultatie Praktisch beoordelen (aanpassing schattingsbesluit) https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingschattingsbesluitarbeidsongeschiktheidsw etten/b1 Wijzing Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wet bqa) https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorstel details&qry=wetsvoorstel%3A36449#wetgevingsproces Kennisdocument Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/02/24/kennisdocumenten- szw Kamerbrief knelpunten WW https://open.overheid.nl/documenten/7c5c0f33-0706-4f9e-83d3-b03a27f81fcf/file Rapportage Vereenvoudiging WW Ministerie SZW https://open.overheid.nl/documenten/7842a173-de68-4387-9498-a0e525e301a5/file Onderzoeksrapport Waar knelt de ww https://open.overheid.nl/documenten/80814813-5e8f-40ac-ad2e-8de1fa16f84f/file
Jurisprudentie ECLI:NL:CRVB:2023:1771: maatregel WGA door eigen risicodrager https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2023:1771 ECLI:NL:RBGEL:2023:794. Medische afzakker https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2023:794 ECLI:NL:RBMNE:2023:4033: Verhaalsanctie ZW: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2023:4033 ECLI:NL:GHARL:2023:9337 schadevergoeding; druk door werkgever https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2023:9337 ECLI:NL:RBAMS:2019:3177, verdieping no risk polis https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:3177