het SV College
het SV College is een initiatief van Buro Ben van Lieshout

Update SV 2019

Doel (Update van) Kennis van de wet en regelgeving rond ziekteverzuim, re-integratie en participatie Inhoud Jaarlijks zijn er wijzigingen op het terrein van de sociale zekerheid, de wet en regelgeving rond recht op uitkering en re-integratie instrumenten. Vaak ingegeven door bezuinigingsoperaties worden de regels aangepast met meer of minder impact voor de direct betrokkenen ( vaak werknemer en werkgever). Met het regeerakkoord van eind 2017 zijn een aantal wijzigingen in de sociale zekerheid aangekondigd. Veel zit nog in het wetgevend traject en de verwachting is dat de meeste maatregelen in 2020 worden ingevoerd. Goed om het hele proces van van ziekmelden, wel/geen recht op loondoorbetaling, no-risk polis, re-integratie, poortwachters verplichtingen, ziek uit dienst al dan niet bij een eigen risicodrager en het recht op een uitkering nog een keer door te lopen met actuele zaken uit de praktijk, wijzigingen en de te verwachten ontwikkelingen. Hierbij is aandacht ook voor samenloop situaties. Ook wordt ingegaan op de impact die het AVG heeft op het dagelijks werk. Cursusleider De cursus wordt verzorgd door en Ben van Lieshout, gecertificeerd Register- Arbeidsdeskundige. Ben is sedert 1980 werkzaam in de sociale zekerheid en heeft zich gespecialiseerd op het terrein van de wet- en regelgeving. Naast cursussen verzorgt hij onder andere de website www.dearbeidsdeskundige.nl Doelgroep Professionals in de sociale zekerheid, arbeidsdeskundigen, re-integratie-coaches, casemanagers, bedrijfsartsen, klantmanagers, maar ook hrm medewerkers die met sociale verzekeringen te maken hebben. Enige basiskennis van wet en regelgeving SV is noodzakelijk om de cursus te kunnen volgen.

Cursusdata

Donderdag 28 februari 2019 - vol Donderdag 28 maart 2019 – vol Donderdag 23 mei 2019 - vol Bij voldoende belangstelling wordt een extra dag gepland. Interesse? meldt je aan dan heb je voorrang.

Cursusmateriaal

De cursist ontvangt aan het begin van de cursus een cursus map met daarin de hand-out en achtergrondinformatie. Daarnaast krijgt de cursist een verwijzing naar een internetpagina met links.

Aanvullende informatie

Duur van de cursus 2 dagdelen 1 dag 09.00 – 16.30 uur Cursusplaats Brandevoortse Hoeve Helmond Groepsgrootte ongeveer 16 deelnemers Accreditatie Voor deze cursus zijn 3 PE punten toegekend door de NVVA. Na afloop van de cursus wordt aan de deelnemers een certificaat uitgereikt.

Kosten

Kosten De kosten van deelname aan de cursus bedragen € 325,00 (ex BTW) De prijs is inclusief cursusmateriaal, lunch en koffie/thee tijdens de bijeenkomst. Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.

Professionals in een dag up-to-date