het SV College
het SV College is een initiatief van Buro Ben van Lieshout

Update SV 2023 - 2 Actualiteiten 2023

Doel (Update van) Kennis van de wet en regelgeving rond ziekteverzuim, re-integratie en participatie Inhoud In deze update wordt ingegaan op de diverse publicatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van oktober 2023 waarin concrete wijzigingen/acties zijn aangekondigd: De Kamerbrief stand van zaken Arbeidsmarktpakket De Voortgangsbrief maatregelen sociaal medisch beoordelen en relevante WIA onderwerpen met o.a. o Verlenging vereenvoudigde beoordeling WIA 60+ o Voorschotregeling en no-risk o Praktische schatting bij werken Het Tussenrapport OCTAS (Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel) De Internetconsultatie Wijziging re-integratieverplichting kleine en middelgrote werkgevers Het wetsvoorstel tot vereenvoudig van de Wet Banenafspraak Actuele jurisprudentie en wetenswaardigheden Cursusleider De cursus wordt verzorgd door en Ben van Lieshout, gecertificeerd Register- Arbeidsdeskundige. Ben is sedert 1980 werkzaam in de sociale zekerheid en heeft zich gespecialiseerd op het terrein van de wet- en regelgeving. Naast cursussen verzorgt hij onder andere de website www.dearbeidsdeskundige.nl Doelgroep Professionals in de sociale zekerheid, arbeidsdeskundigen, re-integratie-coaches, casemanagers, bedrijfsartsen, klantmanagers, maar ook hrm medewerkers die met sociale verzekeringen te maken hebben. Enige basiskennis van wet en regelgeving SV is wenselijk om de cursus te kunnen volgen.

Cursusdatum

1. Dondermiddag 7 december 2023 2. Vrijdagochtend 8 december 2023. cursusplaats: Brandevoortste Hoeve Helmond

Programma

ochtend 09.00 inloop 09.30 - 10.45 deel 1 Kamerbrieven 10.45 - 11.00 pauze 11.00 - 12.00 deel 2 wetsvoorstellen 12.00 vragenronde en Kennisquiz 12.30 einde met Brandevoortse lunch middag 12.00 inloop 12.30 start met Brandevoortse lunch 13.30 - 14.45 deel 1 14.45 - 15.00 pauze 15.00 - 16.00 deel 2 16.00 Kennisquiz 16.30 einde

Professionals in een dag up-to-date

Aanvullende informatie

Accreditatie: voor arbeidsdeskundigen heeft de NVVA 1 accreditatiepunt toegekend. .

Kosten

De kosten, inclusief syllabus en lunch zijn € 175,00 per persoon (geen BTW) *eerder een cursus gevolgd bij het SV College dan ontvang je een korting van € 25,00 Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.