het SV College
het SV College is een initiatief van Buro Ben van Lieshout

Update SV 2023 - 1 Workshop Praktisch Schatten

Doel (Update van) Kennis van de wet en regelgeving rond ziekteverzuim, re-integratie en participatie Inhoud Zo als het er nu naar uitziet zal per 1 juli 2024 het Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten tijdelijk, voor een periode van 3 jaar worden aangepast. De aanpassing houdt in de theoretische restverdiencapaciteit op basis van cbbs functies achterwege kan blijven als een praktische schatting op basis van inkomsten uit arbeid gedaan kan worden bij een WIA (her)beoordeling Wat zijn de aandachtspunten bij werken bijv. tav het werk, de passendheid, het loon, en het structurele karakter Wat zijn de aandachtspunt met betrekking tot de Toets van het Re- integratieverslag (RIV) Wanneer speelt deze praktische WIA beoordeling door UWV en hoe verhoudt deze zich met de 60 plus maatregel Hoe wordt de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld en wat betekent dit voor de WIA uitkering? Wat gebeurd er bij wijzigingen bijv. cao of loonsverhoging, werkloos worden of uitval tijdens en na de loongerelateerde uitkeringsperiode (LGU). Allemaal vragen die aan bod komen in de Workshop Praktisch Schatten Cursusleider De cursus wordt verzorgd door en Ben van Lieshout, gecertificeerd Register- Arbeidsdeskundige. Ben is sedert 1980 werkzaam in de sociale zekerheid en heeft zich gespecialiseerd op het terrein van de wet- en regelgeving. Naast cursussen verzorgt hij onder andere de website www.dearbeidsdeskundige.nl Doelgroep Professionals in de sociale zekerheid, arbeidsdeskundigen, re-integratie-coaches, casemanagers, bedrijfsartsen, klantmanagers, maar ook hrm medewerkers die met sociale verzekeringen te maken hebben. Enige basiskennis van wet en regelgeving SV is wenselijk om de cursus te kunnen volgen.
·
·
·
·
·
Cursusdatum Afhankelijk van de inschrijvingen worden in  juni  en/of september 2024 een of meer cursusdagdelen  georganiseerd  Schrijf je in om je interesse kenbaar te maken en bij voldiende aanmelding wordt de datum z.s.m. bekend gemaakt  cursusplaats: Brandevoortste Hoeve Helmond  Programma •	inloop •	aandachtspunten bij werken + RIV •	de praktische beoordeling •	pauze •	wijzigingen na de beoordeling •	vragenronde en Kennisquiz •	einde  De ochtend workshop wordt afgesloten met de Brandevoortse lunch.  Bij een middag workshop wordt met de lunch gestart.  In company - netwerk Het is ook mogelijk om deze workshop bij u in company of in een door u georganiseerde netwerkbijeenkomst te verzorgen. Neem contact op voor de mogelijkheden en prijs.

Professionals in een dag up-to-date

Aanvullende informatie

Accreditatie: voor arbeidsdeskundigen wordt bij NVVA 1 accreditatiepunt aangevraagd. .

Kosten

De kosten, inclusief syllabus en lunch zijn € 175,00 per persoon (geen BTW) *eerder een cursus gevolgd bij het SV College dan ontvang je een korting van € 25,00 Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.