het SV College
het SV College is een initiatief van Buro Ben van Lieshout

WIA Verdieping & Praktijk

Doel Update van) Kennis van de wet en regelgeving rond de wia uitkering. Inzicht in wat er met een wia uitkering gebeurd bij veranderende omstandigheden en in welke situatie een herbeoordeling aan de orde is. Inhoud De WAO heeft op 29 december 2005 plaats gemaakt voor de WIA, (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Inmiddels hebben we een aantal jaren ervaring met de WIA. In de praktijk blijkt de WIA regeling een stuk complexer dan zijn voorganger de WAO. De WIA kent verschillende soorten uitkeringen: IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten). WGA ( Werkregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) met drie soorten uitkering: LGU (Loongerelateerde uitkering LAU 1 en 2 ( Loonaanvullings-uitkering) VVU ( Vervolguitkering) Wanneer kom je nu in aanmerking voor welke uitkering? Wat gebeurd er met de uitkering als de situatie veranderd? Door het verkrijgen, wijzigen of wegvallen van inkomsten? Door verbetering of verslechtering van de medische situatie? Door tijdsverloop? Dient er bij iedere wijziging een herbeoordeling plaats te vinden? Hoe zit het met samenloop met bijvoorbeeld Loondoorbetaling, ziek uit dienst, ww e.d. Allemaal vragen die betrekking hebben op de WIA Uitkering en die niet zo maar een twee drie in zijn algemeenheid te beantwoorden zijn. Anders dan bij de WAO moet bij de WIA veel meer naar de individuele situatie gekeken worden. In de cursus wordt ingegaan op de structuur van de WIA en een handvat gegeven om aan de hand van de verschillende startsituaties tot beantwoording van de vragen te komen. Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan samenloop situaties. De cursus is interactief met praktijkopdrachten en ruimte voor eigen inbreng van casuïstiek Cursusleider De cursus wordt verzorgd door en Ben van Lieshout, gecertificeerd Register- Arbeidsdeskundige. Ben is sedert 1980 werkzaam in de sociale zekerheid en heeft zich gespecialiseerd op het terrein van de wet- en regelgeving. Naast cursussen verzorgt hij onder andere de website www.dearbeidsdeskundige.nl Doelgroep Professionals in de sociale zekerheid, arbeidsdeskundigen, re-integratie-coaches, casemanagers, bedrijfsartsen, klantmanagers, maar ook hrm medewerkers die met sociale verzekeringen te maken hebben. Enige basiskennis van wet en regelgeving SV is noodzakelijk om de cursus te kunnen volgen.

Cursusdata

nog niet bekend Bij voldoende belangstelling wordt een dag gepland. Interesse? meldt je aan dan heb je voorrang.

Cursusmateriaal

Cursusmateriaal De cursist ontvangt aan het begin van de cursus een cursus map met daarin de hand-out en achtergrondinformatie.

Aanvullende informatie

Duur van de cursus 1 dagdeel start 12.00 uur met lunch Cursusplaats Brandevoortse Hoeve Helmond Groepsgrootte Ongeveer 16 deelnemers Accreditatie Voor deze cursus zijn 2 PE punten toegekend door de NVVA. Na afloop van de cursus wordt aan de deelnemers een certificaat uitgereikt.

Kosten

Kosten De kosten van deelname aan de cursus bedragen € 225,00 De prijs is inclusief cursusmateriaal, lunch en koffie/thee tijdens de bijeenkomst . Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.
WIA

Professionals in een dag up-to-date