het SV College
het SV College is een initiatief van Buro Ben van Lieshout
Jaarlijkse update van wet en regelgeving Sociale zekerheid De cursus van 2020 zal in het teken staan van samenloopsituaties loondoorbetaling-no risk-wia e.d. Brandevoortse Hoeve Helmond 09.00 16.30 uur Accreditatie: NVVA: 3 punten Kosten: € 325,– (ex. BTW) De prijs in inclusies cursusmateriaal, lunch en koffie, thee tijdens de bijeenkomst. Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus voldaan te zijn. Interesse? binnenkort worden de data bekend. Aangemeld = voorrang WIA Verdieping & Praktijk Cursus over aanvraag, beoordeling, verschillende rechten, berekeningen en wijzigingen van de WIA uitkering. Van ziekmelding tot WIA Ziek, loondoorbetaling, no-risk, ziek uit dienst, eigen risico dragen, wet verbetering poortwachter en toets re- integratieverslag. Met aandacht voor samenloop situaties. Het hele proces met aandachtspunten tot en met de wia aanvraag
meer
meer
Update SV
Wat is het SV College? Het SV College is een initiatief van Buro Ben van Lieshout met als doel om professionals die werkzaam zijn binnen het terrein van de sociale zekerheid de mogelijkheid te bieden om hun kennis van de sociale verzekeringen actueel te maken resp. te houden. Via het SV College worden cursussen en workshop aangeboden zowel klassikaal op locatie als individueel on line. Daarnaast biedt het SV College mogelijkheden voor in-compagnie trainingen.

Doelgroep

De cursussen zijn bedoeld voor professionals in de sociale zekerheid dit te maken hebben met wet en regelgeving op dit gebied: Arbeidsdeskundigen, Re-integratiebegeleiders, casemanagers, klantmanagers, hrm medewerkers, bedrijfs- en verzekeringsartsen, jobcoaches, belangenbehartigers, advocaten. Enige basiskennis van de sociale verzekeringswetgeving wordt verwacht.
Welkom

Professionals in een dag up-to-date

Vragen

Voor algemene en bijzondere vragen op het gebied van sociale zekerheid kan contact opgenomen worden met Buro Ben van Lieshout Weetjes zijn gratis, verdieping tegen tarief; geen gedetailleerde of individuele gevalsbehandeling