het SV College
het SV College is een initiatief van Buro Ben van Lieshout
Update SV Jaarlijkse update van de wijzigingen 1 of 2 dagdelen individuele inschrijving voor lesdag of in compagnie Re-integratie WVP Spoor 2 Basis informatie voor startende of verdieping voor ervaren re- integratieprofessionals. Dagdeel. Individuele - of groepsworkshop Samenloopsituaties Verdieping samenloop loondoorbetaling met ZW WIA WAO Pwet en RIV toets individuele inschrijving voor lesdag of in compagnie. Van ziekmelding tot wia aanvraag inclusief toets re-integratieverslag Basis informatie voor startende of verdieping voor ervaren casemanagers, hr medewerkers en re-ntegratieprofessionals Individuele of groepsworkshop Toets Re-integratie verslag en WIA beoordeling per einde wachttijd in de praktijk Inzicht in de riv-toets en de wia beoordeling bij een wia aanvraag. Nieuwsbrief 10: maart 2024 Nieuwsbrief 9: december 2023 Nieuwsbrief 8: oktober 2023 Nieuwsbrief 7: juni 2023 Nieuwsbrief 6: mei 2023 Nieuwsbrief 5: oktober 2022 Nieuwsbrief 4: maart 2022 (extra) Nieuwsbrief 3: december 2021 Nieuwsbrief 2 : juli 2021 Nieuwsbrief 1: januari 2021
Workshops en Cursussen
Wat is het SV College? Het SV College is een initiatief van Buro Ben van Lieshout met als doel om professionals die werkzaam zijn binnen het terrein van de sociale zekerheid de mogelijkheid te bieden om hun kennis van de sociale verzekeringen actueel te maken resp. te houden. Via het SV College worden cursussen en workshops aangeboden zowel klassikaal op locatie als individueel en on line als zelfstudie. Daarnaast biedt het SV College mogelijkheden voor in-compagnie trainingen.

Doelgroep

De cursussen zijn bedoeld voor professionals in de sociale zekerheid dit te maken hebben met wet en regelgeving op dit gebied: Arbeidsdeskundigen, Re-integratiebegeleiders, casemanagers, klantmanagers, hrm medewerkers, bedrijfs- en verzekeringsartsen, jobcoaches, belangenbehartigers, advocaten. Enige basiskennis van de sociale verzekeringswetgeving wordt verwacht.
Welkom

Professionals in een dag up-to-date

Nieuwsbrieven
inschrijven inschrijven
Vragen Voor algemene en bijzondere vragen op het gebied van sociale zekerheid kan contact opgenomen worden met Buro Ben van Lieshout Weetjes zijn gratis, verdieping tegen tarief; ( actueel € 25,00 per eenheid) geen gedetailleerde of individuele gevalsbehandeling

Meer weten

Wil je meer weten over het cursusaanbod, individuele workshop of heb je coachingsvragen op het gebied van de sociale zekerheid neem gerust contact op Je kunt je ook aanmelding voor de nieuwsbrief van het SV College.

BTW

Vanaf 1-1-2022 maakt het SV College gebruik van de Kleine ondernemersregeling (KOR). In verband met de BTW vrijstelling wordt geen BTW in rekening gebracht.
Update SV 2023 QUIZ
meer informatie meer informatie meer informatie meer informatie meer informatie meer informatie meer informatie meer informatie
Actueel: Update SV 2024-1 Workshop Praktisch Schatten Naar verwachting wordt het Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten per 1 juli 2024 voor een periode van 3 jaar aangepast. De wijziging houdt in dat, onder voorwaarden, de theoretische Schatting bij de WIA beoordeling achterwege kan blijven als er gewerkt wordt en een praktische schatting mogelijk is. In de workshop Praktisch Schatten wordt aandacht besteed aan de voorwaarden, de aandachtspunten bij werken, de RIV toets en wat consequenties zijn bij wijzigingen. Bij voldoende belangsteling wordt deze workshop in juni en/of september 2024 georganiseerd. klik hier voor meer informatie en aanmelden
meer informatie meer informatie
Toets Re-integratieverslag en WIA beoordeling per einde wachttijd in de praktijk Hoe verloopt het proces van de WIA aanvraag in de praktijk? Op welke wijze wordt de RIV toets gedaan en hoe komt de WIA beoordeling tot stand? een workshop van een dagdeel, die individueel en in groepsverband te volgen is.
meer informatie meer informatie