het SV College
het SV College is een initiatief van Buro Ben van Lieshout
Speciaal voor startende SV professionals. In een dagdeel op de hoogte van de WVP met specifieke aandacht voor re-integratie spoor 2 Cursus volgen? Er is op dit moment geen cursus gepland. Bij voldoende belangstelling wordt weer een cursusdag georganiseerd. Klik voor meer informatie: -wia verdieping en praktijk -van ziekmelding tot wia aanvraag -samenloopsituaties Maak je interesse kenbaar. Nieuwsbrief 2 : juli 2021 Nieuwsbrief 1: januari 2021
meer meer
Individuele workshop
Wat is het SV College? Het SV College is een initiatief van Buro Ben van Lieshout met als doel om professionals die werkzaam zijn binnen het terrein van de sociale zekerheid de mogelijkheid te bieden om hun kennis van de sociale verzekeringen actueel te maken resp. te houden. Via het SV College worden cursussen en workshops aangeboden zowel klassikaal op locatie als individueel en on line als zelfstudie. Daarnaast biedt het SV College mogelijkheden voor in-compagnie trainingen.

Volg ook de online cursus De WIA Beoordeling

Leer online, in je eigen tempo, wat de belangrijkste items zijn van de WIA, hoe een beoordeling tot stand komt, welke soorten uitkering er zijn en wat er gebeurd met de WIA beoordeling bij (wijziging van) inkomsten uit arbeid en/of verbetering verslechtering van de belastbaarheid. Wanneer is er sprake van herberekening en wanneer van herbeoordeling e.d..

Doelgroep

De cursussen zijn bedoeld voor professionals in de sociale zekerheid dit te maken hebben met wet en regelgeving op dit gebied: Arbeidsdeskundigen, Re-integratiebegeleiders, casemanagers, klantmanagers, hrm medewerkers, bedrijfs- en verzekeringsartsen, jobcoaches, belangenbehartigers, advocaten. Enige basiskennis van de sociale verzekeringswetgeving wordt verwacht.
Welkom

Professionals in een dag up-to-date

meer
Nieuwsbrieven
Cursus volgen
inschrijven inschrijven
Vragen Voor algemene en bijzondere vragen op het gebied van sociale zekerheid kan contact opgenomen worden met Buro Ben van Lieshout Weetjes zijn gratis, verdieping tegen tarief; geen gedetailleerde of individuele gevalsbehandeling

Meer weten

Wil je meer weten over het cursusaanbod, individuele workshop of heb je coachingsvragen op het gebied van de sociale zekerheid neem gerust contact op.