het SV College
het SV College is een initiatief van Buro Ben van Lieshout
Jaarlijkse update van wet en regelgeving Sociale zekerheid Het aanbod van 2021: samenloopsituaties loondoorbetaling-no risk-wia e.d. Wet Verbetering Poortwachter na invoering wetswijziging en introductie BAR (2e helft 2021 Van ziekmelding tot WIA Ziek, loondoorbetaling, no-risk, ziek uit dienst, eigen risico dragen, wet verbetering poortwachter en toets re- integratieverslag. Met aandacht voor samenloop situaties. Het hele proces met aandachtspunten tot en met de wia aanvraag WIA Verdieping & Praktijk Cursus over aanvraag, beoordeling, verschillende rechten, berekeningen en wijzigingen van de WIA uitkering.
meer meer
meer
Update SV 2021
Wat is het SV College? Het SV College is een initiatief van Buro Ben van Lieshout met als doel om professionals die werkzaam zijn binnen het terrein van de sociale zekerheid de mogelijkheid te bieden om hun kennis van de sociale verzekeringen actueel te maken resp. te houden. Via het SV College worden cursussen en workshop aangeboden zowel klassikaal op locatie als individueel on line. Daarnaast biedt het SV College mogelijkheden voor in-compagnie trainingen.

Nieuw: online cursus De WIA Beoordeling

Leer online wat de belangrijkste items zijn van de WIA, hoe een beoordeling tot stand komt, welke soorten uitkering er zijn en wat er gebeurd met de WIA beoordeling bij (wijziging van) inkomsten uit arbeid en/of verbetering verslechtering van de belastbaarheid. Wanneer is er sprake van herberekening en wanneer van herbeoordeling e.d..

Doelgroep

De cursussen zijn bedoeld voor professionals in de sociale zekerheid dit te maken hebben met wet en regelgeving op dit gebied: Arbeidsdeskundigen, Re-integratiebegeleiders, casemanagers, klantmanagers, hrm medewerkers, bedrijfs- en verzekeringsartsen, jobcoaches, belangenbehartigers, advocaten. Enige basiskennis van de sociale verzekeringswetgeving wordt verwacht.
Welkom

Professionals in een dag up-to-date

Vragen

Voor algemene en bijzondere vragen op het gebied van sociale zekerheid kan contact opgenomen worden met Buro Ben van Lieshout Weetjes zijn gratis, verdieping tegen tarief; geen gedetailleerde of individuele gevalsbehandeling
meer
meer meer